Mukaan palveluhakemistoon

Täältä tukeakotiin.fi sivustolta löytyy hakemisto Satakunnan alueen ikäihmisten kotona asumista tukevista palveluista.

Palveluhakemisto kattaa sekä kotiin annettavat palvelut että muualla tapahtuvat, kotona asumista tukevat palvelut. Palveluhakemistoon liittyminen ei maksa mitään ja kaikki palveluja tarjoavat ovat tervetulleita mukaan, riippumatta esimerkiksi siitä millä sektorilla toimii tai ovatko palvelut maksullisia vai ilmaisia. Hakemisto hyödyntää suomi.fi palvelutietovarantoa ja tiedot hakemistoon syötetään sen kautta.

Tällä sivulla neuvomme, miten pääsette syöttämään organisaationne tiedot palveluhakemistoon.

Sivun sisältö

Tästä ohjesivusta tuli melko pitkä, joten voit käyttää näitä linkkejä päästäksesi suoraan haluamaasi osioon:

Koulutukset ja etätuki

Opi ymmärtämään PTV:tä ja tukeakotiin.fi palveluhakemistoa

Liity palvelutietovarantoon (PTV)

Lisää organisaatiosi tiedot

Luo palveluita

Luo asiontikanavat

Yhdistä palvelut asiointikanaviin

Lisätietoja

Linkki käytettyjen asiasanojen listaukseen: Asiasanat palveluille.

Ohjeet

Nämä ohjeet on kirjoitettu lähinnä yrityksiä, järjestöjä ja yhteisöjä ajatellen sekä tukeakotiin.fi palveluhakemiston erityisvaatimukset huomioiden. Ohjeissa on hyödynnetty suomi.fi materiaaleja ja ohjeistuksia, mutta täydentäen ja korostaen niitä kohtia, jotka ovat tässä yhteydessä tärkeitä.

Päivitetty 18.5.2021

1. Opi ymmärtämään PTV:tä ja tukeakotiin.fi palveluhakemistoa

Tukeakotiin.fi palveluhakemisto hakee tiedot tarjolla olevista palveluista suomi.fi-palvelutietovarannosta (PTV). Palveluhakemistoon ei siis tarvitse erikseen liittyä, PTV:on tietojen syöttäminen riittää. Tämä tarkoittaa samalla myös sitä, että organisaation ja sen palvelujen tiedot tulevat löytymään suomi.fi sivustolta sekä muiltakin PTV:n avointa rajapintaa hyödyntäviltä sivustoilta.

PTV on keskitetty tietovaranto, johon organisaatiot voivat tuottaa yhdenmukaista tietoa palveluistaan sekä asiointikanavistaan. PTV on Digi- ja väestötietoviraston tuottama palvelu.

Tiedon tulee olla PTV:ssa rakenteisessa muodossa, eli jokaisen tiedon kuuluu olla sille varatussa kentässä. PTV:hen tallennettua tietoa ei voida hyödyntää koneellisesti, jos tiedot ovat väärissä paikoissa. Siksi esimerkiksi puhelinnumeroita ei tule kirjoittaa esittelytekstin sekaan vaan omaan kohtaansa.

PTV:ssa kuvataan erikseen organisaation perustiedot, sen tarjoamat palvelut sekä asiointikanavat, joiden kautta palveluja voi hyödyntää. Nämä kuvataan erikseen, jotta kaikkea ei tarvitse kirjoittaa moneen otteeseen. Esimerkiksi puhelinnumero tallennetaan kerran (=asiointikanava) ja sitten se liitetään palveluihin, joissa se on käytössä.

PTV rakenne

Mikä on palvelu?

Palvelulla on asiakas ja palvelu kuvaa jotain, mitä asiakas voi saada. Palvelu ei siis ole organisaation prosessien tai tehtävien kuvaus.

Voit luoda PTV:ssä organisaatiollesi ihan niin monta palvelua kuin haluat. Asiaa kannattaa miettiä asiakkaan näkökulmasta, mikä on heille selkein jaottelu. Liian suuria kokonaisuuksia ei kannata tehdä, sillä silloin asiakkaan on hankala hahmottaa mitä kaikkea tarjoatte.

Alla esimerkki miten palvelut ja niiden lyhyet kuvaukset näkyvät tukeakotiin.fi-hakutuloksissa. Tässä näkyy Posalta kolme palvelua, jotka tulivat tuloksiksi tietyillä kriteereillä tehdyssä haussa.

Ennen PTV:on liittymistä, kannattaa miettiä millaisiksi palveluiksi oman organisaation tarjonnan jakaa.

Asiointikanavat ja liitokset

PTV:ssa voi luoda viidenlaisia asiointikanavia: verkkoasiointi (eli esim. sähköinen ilmoittautuminen), verkkosivu, palvelupaikka (eli fyysinen toimipiste), tulostettava lomake ja puhelinasiointi. Tukeakotiin.fi palveluhakemisto näyttää tällä hetkellä näistä verkkosivun, palvelupaikan ja puhelinasioinnin tiedot.

Luodut palvelut ja asiointikanavat liitetään toisiinsa liitoksella. Jokainen palvelu tulee liittää vähintään yhteen asiointikanavaan, ja jokaiseen asiointikanavaan tulee liittää vähintään yksi palvelu. Näin tukeakotiin.fi palveluhakemisto ja muut PTV:tä hyödyntävät tietotekniset ohjelmat osaavat näyttää asiakkaalle oikeat yhteystiedot kunkin palvelun kohdalla.

(Tästä linkistä voit palata sivun sisältölistaukseen)

2. Liity palvelutietovarantoon (PTV)

1.1 Liity suomi.fi palveluhallintaan

Ensimmäisellä käyttökerralla rekisteröidyt Suomi.fi-palveluhallinnan käyttäjäksi. Rekisteröityminen edellyttää vahvaa tunnistautumista varmennekortilla, verkkopankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella. Tunnistautumisen jälkeen voit luoda itsellesi käyttäjätunnuksen ja salasanan Palvelutietovarannon myöhempää käyttöä varten.

Löydät tarkemmat ohjeet suomi.fi:n tukiartikkelista Rekisteröityminen suomi.fi palvelunhallintaan.


1.2 Ano käyttöoikeutta palvelutietovarantoon

Kun organisaatiosi on liittynyt Palveluhallintaan, voit anoa käyttöoikeutta Palvelutietovarantoon. Tarkemmat ohjeet löydät suomi.fi:n tukimateriaalista: Palvelutietovarannon käyttöönotto ja käyttölupahakemuksen täyttäminen.

Huomioi, että ohjeet ja hakemus on kirjoitettu kuntaorganisaatioita ajatellen. Jos organisaatiosi on pieni, on ihan ok, että yhteys/vastuuhenkilöitä on kumpaakin vain yksi, tai tarvittaessa samankin henkilön voi nimetä molempiin rooleihin.

Kysymys käyttövelvoitteesta viittaa siihen, onko organisaatiollanne lakisääteinen velvoite käyttää palvelutietovarantoa. Jos kyseessä on yritys, järjestö tai seurakunta, voit vastata ”ei.”

Kysymykseen IN-rajapinnasta voit vastata, ettette ota sitä käyttöön.

Nimenkirjoitusoikeudesta: Jos organisaatiosi säännöissä vaaditaan kaksi allekirjoittajaa, voivat nämä allekirjoitusoikeudelliset kirjoittaa valtakirjan palvelutietovarantoon käyttöoikeutta hakevalle. Tätä valtakirjaa ei tarvitse toimittaa Digi- ja väestörekisterivirastolle, riittää että se on organisaatiolla tallessa.

(Tästä linkistä voit palata sivun sisältölistaukseen)

3. Lisää organisaatiosi tiedot

Kun olet saanut käyttöoikeuden palvelutietovarantoon, voit kirjautua Suomi.fi-palveluhallintasivuston kautta osoitteessa https://palveluhallinta.suomi.fi. Klikkaa ”Kirjaudu”-painiketta sivun oikeassa yläreunassa ja valitse seuraavalla sivulla heikko tunnistautuminen käyttäjätunnuksella ja salasanalla (”Kirjaudu käyttäjätunnuksella”).

PTV:ssa on hyvät ohjeistukset tietojen täyttämiseen (i info-ikonista aukeaa lisätietoa kustakin kohdasta). Me ohjeistamme tässä tarkemmin ne kohdat, jotka pitää täyttää tukeakotiin.fi palveluhakemistossa näkyäkseen. Muut kohdat voit halutessasi täyttää, mutta ne eivät ole tukeakotiin.fi kannalta oleellisia.

!! merkityt tiedot näkyvät hakutuloksissa sellaisenaan palveluhakemiston käyttäjille.

Tietoja täyttäessä voit tallentaa ne keskeneräisenä, jos et ehdi tai osaa täyttää kaikkea kerralla. Voit myös miettiä tiedot jo etukäteen valmiiksi, jolloin täyttäminen on nopeampaa.

Kaipaatko apua tekstien kirjoittamiseen? Katso Digi- ja väestörekisteriviraston kirjoitus- ja tyyliohjeet.


3.1 Täydennä organisaation tiedot

PTV käyttöliittymä: etusivu

Löydät PTV:n etusivulla organisaatiosi (sisältötyyppi organisaatio). Jos se ei heti näy, paina hae nappia ja organisaation pitäisi ilmestyä tuloksiin napin alapuolella. Avaa tiedot klikkaamalla organisaatiosi nimeä. Valitse sitten muokkaa ja pääset täydentämään organisaatiosi tiedot.

PTV käyttöliittymä: kieli

Valitse ensin kieli (suomi). Kielivalinnan jälkeet muut osiot avautuvat muokattaviksi.

PTV käyttöliittymä: organisaatio, perustiedot osa 1

Anna Organisaatiotason olla Pääorganisaatio. Valitse Organisaatiotyypeistä sopivin: kunta, yritykset tai järjestöt ja yhteisöt.

Jos olet kuntatoimija, varmista myös oman organisaatiosi ohjeet PTV tietojen täyttämisestä!

PTV käyttöliittymä:  organisaatio, alue

Valitse rajattu alue kohdassa alue, jolla organisaatio pääsääntöisesti tarjoaa palveluja. Tällöin aukenevasta valikosta pääset valitsemaan aluetyypin. Jos organisaatiosi toimii koko Satakunnassa, voit valita aluetyypiksi maakunta ja sieltä Satakunta. Valitsemalla aluetyypiksi kunta, pääset valitsemaan yksitellen ne kunnat, joissa organisaatiosi toimii. (Organisaatiolle valittu alue tulee esitäytettynä organisaatiolle luotuihin palveluihin, mutta voit tarvittaessa muuttaa ja tarkentaa sitä palveluittain.)

PTV käyttöliittymä: organisaatio, perustiedot osa 2

Kirjoita !!Organisaation nimi virallisessa muodossa.

Anna organisaation !!Y-tunnus. Huomioi tunnuksen oikea muoto: seitsemän numeroa, väliviiva ja tarkistusmerkki (1234567-8).

Kirjoita !!Tiivistelmä kohtaan lyhyt kuvaus organisaatiosta (enintään 150 merkkiä). Tämä tieto näytetään palveluhakemistossa hakutuloksia esitettäessä.

!!Kuvaus kohtaan voit kirjoittaa hieman pidemmän esittelyn organisaatiostasi. Mieti tässä käyttäjää, eli mikä on mahdolliselle asiakkaalle oleellista tietoa ja miten se olisi hyvä esittää.

Klikkaamalla Lisää yhteystiedot pääset antamaan organisaation yleiset yhteystiedot. Tässä voit lisätä mm.

!!sähköpostiosoitteen. Jos organisaatiollasi on yleinen osoite (esim. toimisto@jarjesto.fi), niin käytä sitä mieluummin kuin henkilöiden nimillä olevia osoitteita. Näin tietoa ei tarvitse päivittää henkilöiden vaihtuessa.

PTV käyttöliittymä: organisaatio, puhelinnumero

!!puhelinnumeron. Jos puhelusta veloitetaan normaali puheluhinta, valitse maksutietoksi maksullinen. Valitse maksuton vain, jos puhelu on soittajalle täysin maksuton.

!!verkkosivun. Anna verkkosivulle lyhyt, kuvaava nimi, joka voidaan esittää käyttäjille ja muista käyttää verkkosivun osoitteessa https:// tai http:// alkua.

PTV käyttöliittymä: organisaatio, sijainti

!!sijainnin. Sijaintitiedot syöttämällä organisaation saa näkymään karttahauissa (ei käytössä tukeakotiin.fi palveluhakemistossa!)

PTV käyttöliittymä: tallenna

Kun olet valmis, valitse sivun alareunasta tallenna ja julkaise. Pystyt valitsemaan tämän vain, jos olet täyttänyt kaikki pakolliset kohdat. Jos et ole vielä valmis, voit valita tallenna luonnoksena, jolloin tietoja ei vielä julkaista.

(Tästä linkistä voit palata sivun sisältölistaukseen)


3.2 Luo palveluita

PTV käyttöliittymä: lisää uusi

Aloita uuden palvelun luominen Tietosisällöt-osion klikkaamalla etusivulla näkyvää sinistä Lisää uusi -nappia ja valitsemalla sieltä Palvelu.

Valitse ensin kieli (suomi). Kielivalinnan jälkeet muut osiot avautuvat muokattaviksi.

PTV:n käyttöliittymä: palvelun perustiedot osa 1.

Älä valitse pohjakuvausta. Anna palvelutyypin olla palvelu. Järjestelmä täyttää automaattisesti rahoitustyypin organisaatiotyypin perusteella.

Anna palvelullesi mahdollisimman kuvaava !!nimi. Ajattele asiaa asiakkaan näkökulmasta! Palvelun nimi ei kuitenkaan saa olla sama kuin jonkin organisaatioisi asiointikanavan nimi.

Päävastuuorganisaatio kohdassa on jo valmiiksi oman organisaatiosi nimi.

PTV:n käyttöliittymä: palvelun perustiedot osa 2.

Kirjoita lyhyt !!tiivistelmä palvelustasi (max. 150 merkkiä). Tämä tiivistelmä näkyy tukeakotiin.fi -hakutulosten listauksessa. Palvelun !!kuvauksessa voit kertoa palvelustasi tarkemmin: mitä palvelu pitää sisällään, miten sitä tarjotaan asiakkaalle, mihin tarpeeseen se vastaa ja mihin sillä pyritään. Tämä osio näkyy tukeakotiin.fi -hakemistossa organisaation tarkemmissa tiedoissa. Älä anna tässä kohtaa yhteystietoja tms., ne kuvataan asiointikanavina. Tiivistelmä ja kuvaus kertovat asiakkaalle mistä palvelussa on kyse ja kenelle se on tarkoitettu – mieti kuvaus asiakkaan näkökulmasta hyödylliseksi ja ymmärrettäväksi!

Voit halutessasi kuvata !!ehdot ja kriteerit sekä !!toimintaohjeet. Jos näitä on kuvattuna, ne näkyvät palveluhakemistossa organisaation tarkemmissa tiedoissa.

PTV:n käyttöliittymä: palvelun perustiedot osa 3.

Jos palvelusi on ilmainen, muista valita maksullisuuden tiedot: !!palvelun maksullisuus kohdassa maksuton, niin tukeakotiin.fi -haku osaa nostaa palvelusi esiin maksuttomia palveluja etsittäessä. Jos palvelusi on maksullinen, voit kirjoittaa !!maksullisuuden lisätietokenttään esimerkiksi alkaen hinnan. Tämä tieto ei ole pakollinen, mutta mahdollisia asiakkaita se varmasti kiinnostaa.

PTV:n käyttöliittymä: palvelun tiedot, palveluseteli.

Jos palvelusi on palvelusetelipalvelu, avaa palveluseteli osio painamalla nuolta Palvelusetelipalvelut sanan perässä. Valitse !!palvelussa on käytössä palveluseteli. Voit tässä halutessasi myös lisätä palvelusetelisivuston osoitteen.

PTV:n käyttöliittymä: palvelun perustiedot osa 4.

Valitse !!kielet, joilla palvelu on saatavilla. Valitse ainakin suomi. Tukeakotiin.fi -hakemistossa on mahdollista rajat hakua sen mukaan, onko palvelu saatavilla englanniksi tai ruotsiksi. Nämä kielet kannattaa siis lisätä, jos ne ovat tarjolla.

Alue, jolla palvelu on käytettävissä oletusarvona on organisaatiolle asetettu toiminta-alue. Muokkaa tätä vain, jos palvelun alue poikkeaa tästä.

Luokittelu ja asiasanat -osio on tukeakotiin.fi palveluhakemiston kannalta erittäin tärkeä!

PTV käyttöliittymä: palvelun tiedot, kohderyhmä

Luokittelu ja asiasanat -osiossa valitse kohderyhmäksi kansalaiset. Jos ikäihmiset muodostavat ison osan palvelun käyttäjistä, valitse myös se. Tämä auttaa hakemistoja löytämään palvelusi ikäihmisten palveluja etsittäessä.

PTV:n käyttöliittymä: palvelut, palveluluokka

Palveluluokkia pitää valita 1-4. Jokaisen pää- ja alaluokan vieressä on lisätietolinkki, jossa luokka on kuvattu tarkemmin. Suurin osa ikäihmisten kotona asumista tukevista palveluista osuu näihin:

  • sosiaalipalvelut -> kotihoito ja kotipalvelut
  • sosiaalipalvelut -> vanhusten palvelut
  • terveydenhuolto, sairaanhoito ja ravitsemus -> kotisairaanhoito ja omaishoito
  • terveydenhuolto, sairaanhoito ja ravitsemus -> lääkkeet ja palvelut
PTV käyttöliittymä: palvelut, asiasanat

Asiasanat osiossa valitset 1-10 palveluusi liittyvää asiasanaa valmiilta listalta. Listaus tulee kansallisista ontologioista, eli tukeakotiin.fi ei tarjolla oleviin sanoihin pysty suoraan vaikuttamaan.

PTV käyttöliittymä: palvelut, asiasanojen lisäys

Kirjoita haluamasi sana tai sen alku hakukenttään ja näet tarjolla olevat vaihtoehdot.

Jotta takaat näkyvyyden tukeakotiin.fi -hakemistossa, valitse asiasanoja ainakin näiden sanojen joukosta:

kotisairaanhoito, akuuttihoito, haavanhoito, injektiot, kuulonhuolto, lääkehuolto, lääkärin etävastaanotto, näytteenotto, verenpaineenmittaus, verensokeri

ateriapalvelut, hieronta, jalkojenhoito, kotihoito (avohoito), kotihoito (sosiaalipalvelut), kotihoitotyö, kotikuntoutus, kotisiivous, kotipalvelut, kylvetyspalvelut, pyykinpesu (vaatehuoltopalvelut), vanhusten hoivatyö

apteekit, apuvälineet, asiointi, digineuvonta, etsivä vanhustyö, henkilökohtaiset avustajat, hoitotarvikkeet, hyvinvointiteknologia, kaupassakäynti, keskusteluapu, kuljetuspalvelut, neuvontapalvelut, päihdepalvelut, päivätoiminta, terveysteknologia, sielunhoito, sosiaalipäivystys, vapaaehtoistyö, vanhustenneuvolat, vertaistuki, virkistystoiminta, ystävätoiminta

senioriasuminen, mielenterveys, muistisairaus, omaishoito, saattohoito

Tukeakotiin.fi haun käyttämiin asiasanoihin saattaa tulla lisäyksiä käyttäjätestauksen ja kehitystyön aikana. Lisäämme ne tähän listaan ja tiedotamme niistä palveluhakemistoa käyttäville organisaatioille. Listaa on viimeksi päivitetty 30.4.2021.

PTV käyttöliittymä: palvelut, elämäntilanne

Elämäntilanteen voit jättää tyhjäksi, paitsi jos palvelusi liittyy omaishoitoon. Valitse tällöin: omaishoitajana toimiminen.

Voit halutessasi lisätä Vapaita asiasanoja, mutta tukeakotiin.fi ei niitä tällä hetkellä hyödynnä.

PTV käyttöliittymä: palvelut, toteutustapa

Toteutustapa ja tuottaja kohdassa valitse ensin +Uusi tuottajatieto ja sen jälkeen avautuvasta valikosta toteutustavaksi Itse tuotetut palvelut.

PTV käyttöliittymä: tallenna

Kun olet valmis, valitse sivun alareunasta tallenna ja julkaise. Pystyt valitsemaan tämän vain, jos olet täyttänyt kaikki pakolliset kohdat. Jos et ole vielä valmis, voit valita tallenna luonnoksena, jolloin tietoja ei vielä julkaista.

(Tästä linkistä voit palata sivun sisältölistaukseen)


3.3 Luo asiontikanavat

PTV:ssä kuvattuihin palveluihin liitetään tiedot asiointikanavista. Asiointikanava on tapa, jolla asiakas saa palvelun käyttöönsä.

Aloita uuden asiointikanavan luominen etusivulla näkyvän sinisen Lisää uusi -napin kautta ja valitsemalla listalta haluamasi asiointikanavatyyppi. Tukeakotiin.fi kannalta oleellisia asiointikanavatyyppejä ovat verkkosivu ja puhelinasiointi.

Valitse ensin kieli (suomi). Kielivalinnan jälkeet muut osiot avautuvat muokattaviksi.

PTV:n käyttöliittymä: verkkosivu asiointikanavan lisäys
Kuva PTV:n käyttöliittymästä: verkkosivu asiointikanavn lisäys.
Verkkosivu

Anna verkkosivua kuvaava, asiakaslähtöinen !!nimi. Tämä ei ole sivun www-osoite, vaan esimerkiksi tukeakotiin.fi-palveluhakemisto. Nimi ei saa olla sama kuin jonkin organisaatiosi palvelun nimi.

Organisaatio tiedon pitäisi olla valmiina. Tiivistelmä, kuvaus ja kielet, joilla verkkosivu on saatavilla, ovat pakollisia kenttiä, mutta niitä ei tukeakotiin.fi-hakemistossa näytetä.

!!Verkko-osoite on tärkeä tieto, muista laittaa alkuun https:// tai http://.

PTV käyttöliittymä: asiointikanava, puhelin, osa 1
PTV käyttöliittymä: asiointikanava, puhelin, osa 2
Puhelinasiointi

Anna puhelinasiointikanavalle selkeä, ymmärrettävä !!nimi. Älä käytä tässä henkilön nimeä.

Organisaatio tiedon pitäisi olla valmiina. Tiivistelmä, kuvaus ja kielet, joilla puhelinasiointi on saatavilla, ovat pakollisia kenttiä, mutta niitä ei tukeakotiin.fi-hakemistossa näytetä.

Klikkaa +Uusi puhelinnumero ja pääset syöttämään !!Puhelinnumeron ja sen tarkemmat tiedot. Voit tarvittaessa antaa yhdelle puhelinasiointikanavalle useita puhelinnumeroita.

PTV käyttöliittymä: asiointikanavat, puhelin, palvelu-ajat

Puhelinasioinnille voit myös määritellä palveluajat, joilloin numero on käytössä.

PTV käyttöliittymä: tallenna

Kun olet valmis, valitse sivun alareunasta tallenna ja julkaise. Pystyt valitsemaan tämän vain, jos olet täyttänyt kaikki pakolliset kohdat. Jos et ole vielä valmis, voit valita tallenna luonnoksena, jolloin tietoja ei vielä julkaista.

(Tästä linkistä voit palata sivun sisältölistaukseen)


3.4 Yhdistä palvelut asiointikanaviin

Jokainen luotu palvelu tulisi olla liitettynä vähintään yhteen asiointikanavaan, ja jokaiseen luotuun asiointikanavaan tulisi olla liitettynä vähintään yksi palvelu.

PTV:n käyttöliittymä: liitosten lisäys.

Aloita yhdistäminen eli liitosten luominen valitsemalla etusivun yläosasta, vasemmalta puolelta LIITOKSET välilehti. Klikkaa siellä Valitse palveluja työpöydälle ja klikkaa sieltä Hae. Haun pitäisi automaattisesti rajautua organisaatiosi palveluihin.

Valitse ne palvelut, joihin haluat asiointikanavia liittää. Palvelujen nimet ilmestyvät nyt sivun oikealla puolella olevalle työpöydälle. Klikkaa sen jälkeen Liitä asiointikanavia työpöydän palveluihin välilehdelle ja klikkaa sieltä hae. Organisaatiollesi tehdyt asiointikanavat listautuva sivun vasemmalle puolelle.

Nyt voit valita haluamasi asiointikanavan ja työpöydän oikeasta yläreunasta joko Kohdista uudet liitokset: Koko työpöytään, jolloin asiointikanava liitetään kaikkiin työpöydällä oleviin palveluihin. Voit myös valita Kohdista uudet liitokset: valittuihin palveluihin ja valita vain ne palvelut, joihin haluat asiointikanavan liittää.

(Tästä linkistä voit palata sivun sisältölistaukseen)

Lisätietoja

Jos sinulla on mitään kysyttävää palveluhakemistoon liittymisestä, ota yhteyttä Mirjeen (mirje.halla@utu.fi) ja autamme sinua mielellämme!

Suomi.fi tarjoaa myös monipuolista ohjeistusta ja apua PTV:n käyttöön. Tutustu esimerkiksi:

PTV-ajokortti verkkokoulutus, joka antaa hyvän yleiskuvan PTV:stä.

PTV käyttöliittymäohje on perusteellinen ohje PTV:n käyttämiseen ja tietojen lisäämiseen sekä päivittämiseen.

PTV koulutusympäristö vastaa käytössä olevaa PTV:tä, mutta tiedot siellä eivät ole oikeita. Täällä voit halutessasi harjoitella PTV:n käyttöä.

Kooste kaikista suomi.fi:n PTV ohjeista: PTV ohjetiedostot ja -videot.

Kooste kaikista suomi.fi:n PTV koulutuksista: PTV koulutukset ja koulutustallenteet.

(Tästä linkistä voit palata sivun sisältölistaukseen)