KumppanuusAkatemia

Tämä sivusto rakennetaan osana KumppanuusAkatemia –hanketta, joka on Turun yliopiston kauppakorkeakoulun Porin yksikön EAKR-rahoitteinen, kaksivuotinen (2019-2021) aluekehittämishanke.

KumppanuusAkatemian tavoitteena on ikäihmisten koti- ja omaishoidon kehittäminen Satakunnassa, asiakaslähtöisyyttä ja palveluntuottajista koostuvan verkoston toimintaa tukien. Keskeisenä päämääränä on edistää julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin kumppanuutta ja siten tavoitella entistä paremmin integroituja koti- ja omaishoidon palveluja ikäihmisille. Hanke toteuttaa mm. erilaisia verkostotapaamisia, koulutuksia ja työryhmiä.

Hankkeessa käsiteltyjä aiheita

Asiakaslähtöisyys koti- ja omaishoidon kontekstissa

Kotihoidon verkostoyhteistyön johtaminen

Tiedon liikkuminen monitoimijaverkostossa

Ikäihmisten palveluverkoston moninaisuuden esille tuominen – case Koti TV

Ideoita palveluiden kehittämiseksi koti- ja omaishoidossa

KumppanuusAkatemia kokosi hankkeen osallistujia työpajoihin ja tapaamisiin tunnistamaan koti- ja omaishoidon asiakkaiden tarpeita ja kehittämään ideoita uusiksi palveluiksi tai monitoimijaverkoston toiminnan kehittämiseksi. Tunnistetut tarpeet ja kehitetyt ideat on koottu sivulle: Ideoita palveluiden kehittämiseksi koti- ja omaishoidossa.

Julkaisut

Opas kotihoidon sujuvaan johtamiseeen

Miten eri organisaatioiden välistä yhteistyötä kotihoitopalvelujen tuottamisessa voitaisiin parantaa johtamisen keinoin? Opas kotihoidon sujuvaan johtamiseen -kirjasessa tarjotaan vastauksia tähän kysymykseen esittelemällä keinoja, joiden avulla julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin toimijat voivat parantaa yhteistyötään asiakasystävällisten kotihoidon palvelujen tarjoamisessa.

Alla oppaan koostajan, FT Markus Kantolan, lyhyt johdantovideo oppaan aiheisiin.

Opas monitoimijaverkoston johtamiseen sosiaali- ja terveyssektorilla

Kohti toimivaa yhteistyötä – opas monitoimijaverkoston johtamiseen sosiaali- ja terveysalalla tarkastelee kysymyksiä hyvän verkostoyhteistyön edellytyksistä laajemmin sote-palvelujen kentässä. Monet esitetyistä kehitysehdotuksista ovat luonteeltaan sellaisia, että niitä voidaan soveltaa myös sote-kentän ulkopuolella tilanteissa, joissa eri organisaatiot yli sektorirajojen joutuvat tekemään tiivistä yhteistyötä​.

Digiloikkaa ja yhteistyötä – koronarajoitusten vaikutuksia ikäihmisten palveluihin kolmannella sektorilla

Digiloikkaa ja yhteistyötä -raportissa tarkastellaan koronakriisin tarjoamia mahdollisia oppeja verkostotoimijoiden pohdittavaksi ja hyödynnettäväksi. Raportti pohjautuu KumppanuusAkatemia -hankkeessa syksyllä 2020 tehtyihin haastatteluihin, joiden tarkoituksena oli tuottaa tietoa koronapandemian aiheuttamista muutoksista ja niiden vaikutuksista erityisesti kolmannen sektorin ikäihmisille tarjoamiin palveluihin Satakunnan alueella.

Webinaarit

Kilpailijoista kumppaneiksi – verkostot asiakaslähtöisiä palveluita rakentamassa

KumppanuusAkatemia -hankkeen päätöswebinaari 9.6.2021.

Rajapinnat verkostoyhteistyön tukena – tai esteenä
Mervi Vähätalo (FT), lehtori, sosiaali- ja terveysala, SAMK

Miten hoitotyö, kuntoutus ja terveysteknologia sovitetaan yhteen
Heidi Anttila (FT), erikoistutkija, toimintakyky ja palvelutarpeet, THL

Asiakaslähtöisyys KumppanuusAkatemia-hankkeessa
Reeta Hautaniemi (FM), Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö

Julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin kumppanuudella uusia innovaatioita kotihoitoon
Marja Sillanpää (TtM), lehtori, sosiaali- ja terveysala, Sataedu

Kumppanuusjohtaminen
Markus Kantola (FT) Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö

The patient can see you now – digitaalisuus soten ytimessä
Ilkka Halava (KTM), tulevaisuustutkija, yritysvalmentaja, Prime Frontier Oy ja Future Works Oy toimitusjohtaja

Tallenne Ilkka Halavan esityksestä on katsottavissa 30.6. asti.

Kumppanuuksien rakentaminen sote-kentässä

Miten yhteistyötä voitaisiin sote-alalla tiivistää yli organisaatiorajojen?
Mitkä yhteistyömallit eri sektorien välillä toimivat ja mitkä eivät?
Onko sote-sektorilla jotain opittavaa siitä, miten organisaatioiden välinen yhteistyö esimerkiksi teollisuudessa toimii?
Muun muassa näitä asioita käsiteltiin Kumppanuuksien rakentaminen sote-kentässä -webinaarissa 20.4.2021

Sote-uudistus ja kumppanuusasiakirja
Milja Karjalainen, Satakunnan yhteisökeskus

OLKA-mallista saadut kokemukset julkisen ja kolmannen sektorin yhteistyöstä
Mari Viljanen-Peuraniemi ja Sirkku Vainionpää, Satasairaala

MeWet -koti: Innovaatioiden testaus sektorien yhteistyönä
Krista Toivonen, Sataedu

Teollisuuden yhteistyömallit: Opit sektorien väliseen yhteistyöhön
Salla Siivonen, Turun yliopisto

Miten tieto liikkuu – yhteistyössä kohti ratkaisuja

Sosiaali- ja terveydenhuollon toimijoiden yhteistyön ongelmaksi nähdään usein tietosuojaan ja tiedon siirtymiseen liittyvät haasteet ja niiden tuomat rajoitukset. Pahimmillaan nämä rajoitukset voivat estää yhteistyön kehittymisen. Tärkeää olisikin keskittyä siihen, mitä on mahdollista tehdä nämä rajoitukset huomioon ottaen ja löytää yhdessä ratkaisuja asiakkaan parhaaksi. Miten tieto liikkuu – yhteistyössä kohti ratkaisuja -webinaarissa 8.12.2020 tuotiin esille näitä mahdollisuuksia yhteistyöhön.

Tiedon liikkuminen monitoimijaverkostossa
Jenni Huhtasalo, projektiasiantuntija sh, YTM, Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö

Tietosuoja yhteistyön mahdollistajana
Jarkko Reittu, tietosuojavastaava, FM, OTM, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

Tiedonkulku osallisuuden ja elämänlaadun turvaajana
Eveliina Kaukkila, laillistettu sosiaalityöntekijä YTM, Porin kaupunki

Kokemuksia Onerva-omaisviestintäpalvelun käytöstä Raumalla
Johanna Salminen, palveluesimies, Rauman kaupunki

Pienin kokeiluin kohti parempaa tiedonsiirtoa ja tiedolla johtamista
Markus Kantola, FT, tutkijatohtori, Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö

Luentosarja

1. luento: Miten viestiä ja kommunikoida selkeästi

Onko sinulla useasti sellainen olo, että ihmiset eivät ymmärrä sitä, mitä sanot?
Meneekö sinulta usein ”hermot” keskusteluissa muiden kanssa? Etkö usein uskalla sanoa sitä, mitä oikeasti haluaisit sanoa?
Muun muassa näitä viestintään ja kommunikointiin liittyviä ongelmia ratkottiin FT Markus Kantolan (Turun yliopiston kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö) luennolla 3.3.2021.

2. luento: Palvelumuotoilun työkalut organisaation apuna

DI Mirje Halla, Turun yliopiston kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö

Luennon materiaalit Muralissa.

3. luento: Miten rakentaa luottamusta ja avoimuutta organisaatioissa

Tuntuuko sinusta, että organisaatiossasi tieto ei kulje kunnolla?
Jos sinun pitäisi kuvailla organisaatiosi kulttuuria, tulevatko mieleesi ensimmäisenä sanat kilpailu, kyräily ja politikointi?
Näiden ongelmien ratkaisuista kertoo FT Markus Kantola (Turun yliopiston kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö) 14.4.2021 luennollaan.

4. luento: Asiakaslähtöistä osaamista kehittämään ja johtamaan!

Kiinnostaako sinua, mitä on asiakaslähtöinen osaaminen?
Entä miten sitä voisi kehittää ja johtaa?
Tutkittua tietoa sote -palvelujen asiakaslähtöisen kehittämisen käytännöistä ja yhteistyömahdollisuuksista erityisesti vanhuspalvelujen kontekstissa Kirsi Moisasen (Sh (AMK ja YAMK), YTT, lehtori, Sote Master Schoolin vastuuopettaja) luennolla 5.5.2021

5. luento: Onnellisuus työssä: Avaimia hyvään työhyvinvointiin

Saako ja voiko ihminen tulla onnelliseksi työssään?
Minkälaisten pienten käytännön tekojen kautta lähes jokainen työelämässä mukana oleva ihminen, oli hän sitten esimies, yrittäjä tai työntekijä, voi lisätä omaa työhyvinvointiaan?
Muun muassa näitä kysymyksiä käsiteltiin FT Markus Kantolan (Turun yliopiston kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö) luennolla 26.5.2021.

Blogikirjoitukset Liike-blogissa

Liike-blogista koostaa tutkimushankkeiden kuulumisia Turun yliopiston kauppakorkeakoulun Porin yksiköstä. KumppanuusAkatemia -hankkeeseen liittyen sieltä löytyvät seuraavat kirjoitukset:

Hyvää koti- ja omaishoitoa verkostoja kehittämällä (Mirje Halla)

Yhdyspinnat sosiaali- ja terveydenhuollon integraation tukena (Mervi Vähätalo)

Kuka vie roskapussin, kuka kuuntelee? – Asiakaslähtöisyys ikäihmisten koti- ja omaishoidon palvelujen sydämessä (Reeta Hautaniemi)

Kansalaisraadit ikäihmisten asiakasosallisuutta vahvistamassa (Reeta Hautaniemi)

Autenttisesta johtajuudesta voimaa sosiaali- ja terveydenhoitoon (Markus Kantola)

Onni on vanheta – koti- ja omaishoidon palveluntuottajat ikäihmisten toimijuutta tukemassa (Reeta Hautaniemi)

Hyvän verkostoviestinnän ABC (Markus Kantola)

Tiedon liikkuminen monitoimijaverkostossa (Jenni Huhtasalo)

Asiakaslähtöisten sote-palvelujen johtaminen (Markus Kantola)

Itsensä johtamisesta hyvinvointia ja tehokkuutta sosiaali- ja terveysalalle (Markus Kantola)

Raportit

Satamittari – tilasto-, tutkimus- ja ennakointitietoa Satakunnasta sivustolla julkaistut raportit:

Hanketiimi

KumppanuusAkatemia -hanketta Turun yliopiston kauppakorkeakoululla olivat toteuttamassa Joanna Asumus, Riikka Franzen, Mirje Halla, Teemu Haukioja, Reeta Hautaniemi, Jenni Huhtasalo, Markus Kantola, Minna Koivuniemi, Marleena Lehtinen, Maiju Salonen, Salla Siivonen, Silja Vatunen ja Mervi Vähätalo.